OHAL’de Akademisyenler Can Güvenliği Endişesi ve Baskı Yaşadı

Yazar / Referans: 
Evrensel
Tarih: 
07.12.2019

“OHAL döneminde her on akademisyenden biri can güvenliği endişesi yaşadı. Akademisyenlerin yüzde 34’ü ders anlatırken kendisini tehdit/baskı altında hissetti.”

İnsan Hakları Eğitimi Ağı ve İnsan Hakları Okulu tarafından düzenlenen “OHAL Döneminde Akademik Özgürlük ve İnsan Hakları Çalışmaları” paneli Ankara Best Hotel’de gerçekleşti. KHK’li akademisyenler İnan Özdemir Taştan ve Ülkü Doğanay’ın sunumlarının yer aldığı panelde, Türkiye’deki akademisyenlerle yapılan görüşmelerin sonuçları paylaşıldı.

AKADEMİSYENLERİN YÜZDE 34’Ü TEHDİT ALTINDA HİSSETTİ

İnan Özdemir Taştan tarafından gerçekleştirilen “OHAL Döneminde Akademik Özgürlük” raporuna göre OHAL döneminde akademisyenler araştırma ve öğretimde özgür hissetmezken, sansür ve oto sansür de yaygınlaştı. 13 ilde, 54 üniversiteden 422 akademisyenle gerçekleştirilen araştırmaya göre, akademisyenlerin yüzde 34’ü ders içeriğini oluştururken ya da ders anlatırken kendisini tehdit/baskı altında hissettiğini, yine yüzde 34’ü ders içeriğini oluştururken ya da ders anlatırken hassas/sakıncalı kabul edilen konulara girmemeye çalıştığını, yüzde 11’i ise öğrencilerin geçip kalması konusunda idari ve/ya akademik üstlerin telkin ya da müdahalesiyle karşılaştığını belirtti. Her 10 akademisyenden biri ise ders içerikleri, sınav soruları veya diğer akademik etkinlikleri nedeniyle hakkında CİMER şikayeti olduğunu dile getirdi.

10 AKADEMİSYENDEN BİRİ CAN GÜVENLİĞİ ENDİŞESİ YAŞADI

Rapora göre, akademisyenlerin yüzde 8’i politik veya akademik görüşleri nedeniyle OHAL döneminde bizzat kişisel olarak tehdit edildi. Araştırmaya katılan akademisyenlerin yüzde 11’i OHAL döneminde politik görüşleri veya akademik çalışmalarının içeriğinin hassas ya da sakıncalı kabul edilmesi nedeniyle can güvenliği endişesi yaşadı. Araştırmaya katılan tüm akademisyenlerin yüzde 55’i yayınlarında görüş ve bilgi paylaşırken kendisini özgür hissetmediğini ifade ederken kendini özgür hissedenlerin oranı yüzde 22 oldu.

YARISINDAN ÇOĞU İŞİNİ KAYBETME KORKUSU YAŞADI

Ankete katılan akademisyenlerin yüzde 60’ı OHAL süreciyle birlikte iş güvencesinin azaldığını düşünürken, yüzde 55’i OHAL döneminde işini kaybetme korkusu yaşadı. KHK’ler nedeniyle kendilerini üniversitedeki üstlerine karşı savunmasız hisseden akademisyenlerin oranı ise yüzde 43 oldu. Akademisyenlerin yüzde 11’i politik görüşlerinin veya akademik çalışmalarının içeriğinin sakıncalı bulunması nedeniyle idari soruşturma geçirirken, yüzde 3 idari ceza aldı. Akademisyenlerin yüzde 16’sı ise aynı gerekçeyle yöneticileri tarafından sözlü ya da yazılı olarak uyarıldı. (Ankara/EVRENSEL)

Kaynak: https://www.evrensel.net/haber/392622/ohalde-akademisyenler-can-guvenlig...